homeMEUBELBEDRIJF MEKKINK & ZOON
Nieuwstraat 2b,
6881 SL Velp (G)

Tel. 026 - 3620384
e-mail a.mekkink@upcmail.nl


MEUBELBEDRIJF MEKKINK & ZOON
bestaat sinds 1878 in Velp. De eigenaar is Aad Mekkink. Het meubelbedrijf is door hem in 1983 overgenomen van zijn vader Peter Mekkink.

Met dezelfde ambachtelijke oorspronkelijkheid, liefde voor het vak en kundig vakmanschap als eerdere generaties - voert Meubelbedrijf Mekkink opdrachten uit voor particulieren en bedrijven. Meebewegend met de tijd, worden de ontwikkelingen van het meubelvak gevolgd. Naast restauraties en reparaties houdt het bedrijf zich bezig met de uitvoering van de meest moderne ontwerpen.

Kwaliteit staat voorop. Aad Mekkink werkt met inzicht in opgave en materiaal, verworven door overlevering en ervaring. Hij staat niet snel voor raadsels.
Kennis en vaardigheden past hji zorgvuldig toe bij soms ingewikkelde reparaties. Musea in het land en zelfs opdrachtgevers van koninklijke bloede waarvoor is gewerkt, wisten dat hun kostbare meubelen, klokken, betimmeringen en parafernalia, in goede handen waren bij Meubelbedrijf Mekkink. Na voltooiing was het toevertrouwde materiaal weer bruikbaar en toonbaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

boekenkast bootbetimmering antieke klok